Yếu tố thúc đẩy tương lai doanh nghiệp không phải là đổi mới thận trọng mà là đổi mới triệt để

Thứ biến một ý tưởng trở thành một thay đổi triệt để không phải là quy mô vốn đầu tư cần thiết hay thời gian thu hồi vốn. Thay vào đó, một ý tưởng triệt để là thứ có thể đảo ngược thông lệ ngành, thay đổi các kỳ vọng cơ bản của khách hàng theo hướng tích cực, biến đổi hoàn toàn cấu trúc giá cả và chi phí của máy lọc nước ro gia đình ngành hoặc thay đổi nền tảng lợi thế cạnh tranh trong ngành (ví dụ, thay đổi về tài sản và năng lực cần thiết để thành công). Những ý tưởng đủ nhỏ để đáp ứng được một vài hoặc mọi tiêu chí này có thể ảnh hưởng lớn đến việc phân chia thị phần và lợi nhuận trong toàn ngành.

Yếu tố thúc đẩy tương lai doanh nghiệp không phải là đổi mới thận trọng mà là đổi mới triệt để. Vì vậy, bạn có thể muốn rà soát nhanh những sáng kiến cải máy lọc nước nào tốt tiến, những ưu tiên đầu tư vốn và các chương trình sản phẩm mới hiện đang thu hút được sự chú ý trong công ty bạn: Có bao nhiêu trong số đó đáp ứng được cuộc kiểm tra về tính triệt để? Nếu tỷ lệ này nhỏ, công ty bạn chỉ ở mức trung bình. Tóm lại, đổi mới triệt để là cách duy nhất giúp những người mới tiến đến thành công dù máy lọc nước uống sở hữu nhiều bất lợi về nguồn lực và cũng là cách duy nhất để những người đương thời làm mới thành công của chính họ.

Của cải mới

Ai sẽ tạo ra của cải mới và ai sẽ phung phí của cải cũ? Đầu năm 2002, khi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất chạm đến ngành công nghiệp PC, Michael Dell đang điều hành một công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn Ford và General Motor cộng lại là 10 tỷ đô-la. Cùng lúc đó, Southwest Airlines, một tổ chức cách 

Leave a Comment