Công nghệ Archive

97

SAMSUNG W880 AMOLED

Về khả năng kết nối với thiết bị ngoại vi, điện thoại M8910 Pix- on12 hỗ trợ chuẩn microUSB phiên …
97

Khu công nghệ Skolkovo

động (thời gian đàm thoại tới 10 giờ và chờ 255 giờ liên tục). Giá bán lẻ của sản phẩm …