Bát tự ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở hay không?

Tâm tính thay đổi số mệnh thay đổi theo, tâm tính thay đổi, tướng mặt cũng thay đổi theo.

Bát tự không quyết định họ tên. Vì thế họ tên có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của Bát tự. Thực tế, đứng về góc độ tướng số và lý số, họ tên có tác dụng nhất định đến Bát tự.

Bát tự không quyết định đến gien di truyền

Giả dụ cần đoán tướng mạo của hai người có Bát tự giống nhau trong khi một người châu Á, một người châu Âu, khẳng định có những điểm khác biệt nhau rất lớn. Đoán về màu da, người châu Âu đương nhiên da trắng, người châu Á da vàng. Điều đó cho thấy, phạm trù thuộc về gien, Bát tự không thể hiện được.

Bát tự không quyết định hoàn cảnh xã hội

Giả dụ Thành Cát Tư Hãn ra đời ở thế kỷ XX, ông ta chỉ có thể là một viên quan, tuyệt đối không thể là vua được nhưng ông ta lại có thể xưng vương vào năm 1162. Đó là vì ở vào hoàn cảnh lúc bấy giờ mới thích hợp với Bát tự phân tích lúc ấy. Cũng như cây cối được gieo trồng vào môi trường thích hợp mới phát triển tốt, nếu chuyển đi nơi khác, giống như “anh hùng không có đất dụng võ” vậy.

Do vậy, trên thực tế, bát tự không ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy. Tuy nhiên, nó vẫn có sự liên quan gián tiếp, vì phong thủy được dựa trên các yếu tố mà bát tự có ảnh hưởng như tuổi, tên, hoàn cảnh xã hội… chính vì thế, khi xây dựng và chọn lựa nội thất, đồ dùng, bàn ghế phòng khách, sofa, ghế thư giãn… đều cần có sự cân nhắc dựa trên việc xem các yếu tố phong thủy.

Leave a Comment